Hoppa till sidans innehåll
Vårdplan Granskog

Granskog, en kulturell pärla med unika värden

09 APR 2014 07:47
Som vi berättat tidigare får vi hjälp av kommunen att rusta upp Granskog. Skorstenen är fixad så nu kan vi njuta av härlig värme från järnspisen. Även kaminen i rummet uppe på vinden är installerad och klar att använda.
Kommunen har nu med hjälp av antikvarien Lisa Sundström, Tengbomgruppen ab, tagit fram en ”Vård- och underhållsplan för torpet Granskog”. Här följer några citat från planen:
”Granskogs torp med bevarad äldre torpstuga, den omgivande tomten hägnad med staket, dess växtlighet och en bevarad jordkällare bildar sammantaget en värdefull kulturmiljö.
Torpstugan bevarar sin äldre karaktär och ursprungliga planlösning. Till sin interiör bevarar stugan i viss utsträckning äldre fast inredning som är av vikt för stugans karaktär”.
Torpstugan utgör ett i huvudsak välbevarat exempel på äldre torp och berättar om byggnadstradition i äldre tider och omfattas av ett byggnadshistoriskt värde.
  • Skapad: 09 APR 2014 07:47

 Trädgården

”Trädgård med vegetation är en värdefull del av en historisk torpmiljö och bildar tillsammans med torpbyggnaden en helhetsmiljö. Torpets trädgård med träd, växtlighet, hägnad och andra lämningar m.m. ska vårdas till sina kulturella värden”.

Levandegörande

”Torpets kulturhistoriska värden ska bevaras, lyftas fram och levandegöras. Olika insatser för levandegörande av torpmiljön kan öka förståelsen för kulturmiljön samt göras mer tillgänglig för allmänheten.

Torpet och dess historia bör göras känd för kommunens invånare och andra intresserade. Informationsinsatser bör utvecklas i syfte att öka kunskapen om torpet och vården av detta”.’

Prioriterat underhåll

Av underhållsplanen framgår att reparation och målning av fönsterluckor och fönster bör ske i ett första steg liksom hela interiören som bör återställas till en mera tidsenlig stil.

Jag tycker att det är spännande och intressant att våra tankegångar kring hur torpet skall renoveras ser ut att bli verklighet.

Här kan du ta del av Vård- och underhållsplanen för Granskog:

Del 1: Sammanfattning, historik mm

Del 2: Nuläge

Del 3: Material, skick och behov av olika detaljer

 

Skribent: Allan Edblom
Epost: This is a mailto link

____________________________

    Järfälla Skidklubb

____________________________

  Prenumerera på nyheter

____________________________

Vallaboden

____________________________

Våra skidspår

____________________________

Spårbidrag

Postadress:
Järfälla Skidklubb - Skidor
Anders Ahlström, Fäbodgränd 4
17545 Järfälla

Kontakt:
Tel: +46708788366
E-post: jarfallaskid@gmail.c...

Se all info