Hoppa till sidans innehåll

Hustomten finns vid torpet Granskog

22 DEC 2020 14:51
  • Uppdaterad: 23 DEC 2020 07:52

Vi har fått en hustomte, Tryggve Berglund, till vår klubbstuga i Granskog. För första gången på ett par decennier  lyser julgranen och tomten är välvårdad om aldrig förr.

Järfälla Skidklubb vill tacka samboparet Tryggve och Anna-Britta för en fin insats som ligger i linje med att levandegöra torpmiljön, en av målsättningar med "Vård- och underhållsplanen för Granskog". Skidklubben önskar er och alla medlemmar och supportrar en riktig God Jul med en förhoppning om ett coronafritt och snörikt 2021.

 I höstas kom Tryggve förbi och undrade om han kunde hjälpa till. Han hjälpte Järfälla OK sedan en tid tillbaka. Tryggve har gjort en fantastisk insats. Det började med att han har slagit av gräset på hela tomten. Området kring huset har röjts. Flera släpvagnar med ris har körts till flisning. Vi har fortsatt att bekämpa den invasiva arten klasespirea.

Klasespirea - en invasiv trädgårdsväxt

Klasespirea - en invasiv trädgårdsväxt

För 6 år sedan försökte Anders Ström med traktor gräva bort den invasiva  växten men vi gav upp och gick över till att med handkraft försöka ta bort det kraftiga rotsystemet. Vi har odlat potatis för att röra i jorden och förhindra nya skott. I höst har Tryggve grävt igenom hela området och plockat bort hundratals stenar och rötter från området med klasespirean. Växter och trädgårdsland har gödslats. Till våren kommer potatis att åter odlas.

Område med klasespirea

Jordhög full med kalsespirea. I bakgrunden förvildat hallonlandet.

Klasespirean borttagen och höstgrävning och gödsling klar.

Jordhögen utjämnad och trädgårdslandet höstgrävt och gödslat.

Trygge tillsammans med sambon Anna-Britta Karlsson har arbetat med att rensa och sätta upp stöd för hallonlandet, vinbärs- och krusbärsbuskar. En gammal stenmur är rensad och syrenhäckarna föryngrade och gallrade.

Reparation av den terrasserade syrenhäcken med stödmuren av sten är påbörjad. Stenmuren som stödjer terasseringen under uppbyggnad.

Stenmuren som stödjer terasseringen med syrenhäcken under uppbyggnad

Tryggve har dessutom fixat motorsåg och gräsklippare samt deltagit röjning av skidspåren. 

Varför jobbar en skidklubb med detta? 

Järfälla disponerar sedan 1972 torpet som klubbstuga. Granskog är ett av Järfälla kommuns bäst bevarade torp och omnämns för första gången 1589. Mångårig hävd har resulterat i att ängsfloran bevarats. Granskog är också ett av de fladdermusrikaste området i kommunen. Några av gamla trädgårdsväxter finns kvar; hjärtbegonia, brandgul lilja, toppklocka, svärdslilja, vårkrage, såpnejlika, gullvivor, krokus, snödroppar och pingstliljor. 

2013 lät kommunen ta fram en "Vård och underhållsplan". Av den framgår att torpmiljön med tomt, växtlighet, hägnad, omgivande kulturlandskap, den bevarade torpstugan och jordkällaren bildar sammantaget en i huvudsak från äldre tider bevarad torpmiljö och omfattas av kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. Granskogs torp ingår som en värdefull bebyggelsemiljö i det kulturhistoriskt värdefulla området Säby-Järva samt utgör en värdefull kulturmiljö med stora upplevelsevärden inom naturreservatet Västra Järvafältet. 

Enligt översiktliga dokument för kommunens kulturmiljöer ska torpets kulturvärden värnas. Enligt naturreservatets skyddsbestämmelser ska områdets kulturella värden skyddas och vårdas.

Några klipp från vård- och underhållsplanen.

Information

Torpet och dess historia bör göras känd för kommunens invånare och andra intresserade. Informationsinsatser bör utvecklas i syfte att öka kunskapen om torpet och vården av detta. 

Tillgänglighet

Tillgängligheten för funktionshindrade bör utredas. Informationsskyltar bör vara lätta att förstå och läsa. De kan även innehålla blindskrift.

Levandegörande

Torpets kulturhistoriska värden ska bevaras, lyftas fram och levandegöras. Olika insatser för levandegörande av torpmiljön kan öka förståelsen för kulturmiljön samt göras mer tillgänglig för allmänheten.

Om det finns intresserade människor som vill bevara och utveckla denna kulturskatt, bidra till den biologiska mångfalden och sprida kunskapen om den gamla torpmiljön borde det vara välkommet för kommunen och Järfällaborna.

Granskogs historia - ett par axplock.

Under perioden 1694-1940 (= 248 år) har Granskog brukats självständigt i 220 år av 38 torpare. Många olika öden beskrivs av Lars Gustafsson j:r.

Mats Ersson, som tillträder i början av 1710  men avlider redan den 9 oktober 1710 i den stora pesten, som kräver ca en tredjedel av Järfällas befolkning. Hans hustru (ej namngiven i längderna) överlever emellertid. Som följd av pesten ligger Granskog öde i 2 år.

Familjen Jansson med 6 barn  flyttar 1876 till Granskog. Under en period bor 10 personer i  torpet.

Vidare framgår av Granskogs historia framgår att:

Vid extra ting den 9 mars 1688 redogörs för att tre personer tillsammans slagit Johan Mattsson i Granskog på Kalvshälla äng så att han tolv dagar efter misshandeln dog. De tre förövarna dömdes till döden.

 I ett annat mål i maj 1688 får "konan" Maria Larsdotter böta 40 mark för att hon "låtit sig belägras i Granskog under Säby av drängen Mats Michelsson".

Denne, som gått i tjänst hos gardet, är nu död och undgår således straff.

Skribent: Allan Edblom
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

____________________________

  Prenumerera på nyheter

____________________________

Vallaboden

____________________________

Våra skidspår

____________________________

Spårbidrag

____________________________

Postadress:
Järfälla Skidklubb - Skidor
Peter Henningsson, Klintvägen 18
17740 Järfälla

Kontakt:
Tel: 0705162845
E-post: jarfallaskid@gmail.c...