Hoppa till sidans innehåll
Foto: Mitt i Järfälla Konstsnöspår i Ängsjö

Möte med kommunen om konstsnö

26 APR 2016 07:55
Så fort kommer det inte att gå och plats är inte beslutat.
Vi, Peter Henningsson, Karl-Åke Persson och Allan Edblom, har träffat Fritidschef Bo Majling, Järfälla Kommun den 21 april för att diskutera planerna på konstsnöspår i Järfälla.
Valet av Ängsjö tror vi beror på att Ängsjö har varit med i en utredning som gjorts om behovet av konstsnöanläggningar i Stockholmsområdet samt att kommunen beslutat att bygga ny motionscentral i Ängsjö. För att öka beläggningen vill man komplettera med en konstsnöanläggning.
  • Skapad: 26 APR 2016 07:55

Pengar är avsatta och följande artikel fanns i Järfälla Tidning. 

Planen är att: -          

  • Järfälla Kommun kommer under hösten att påbörja arbetet med att göra en utredning  som ger mål och direktiv för ett projekt.         
  •  Projektet kommer drivas av fastighetsavdelningen som blir projektledare och i slutändan ska det mynna ut i en ”programhandling”.
  • Förhoppningsvis kan man gå ut med förfrågningsunderlag i maj 2017 eller efter sommaren 2017, dvs ta in anbud på vem som får anläggningsuppdraget.
  • OM det skall bli aktuellt med en annan lokalisering än Ängsjö så kommer det förmodligen krävas att politikerna måste ta ett nytt beslut på något sätt. Man kan utverka en programhandling som inte säger att anläggningen ska byggas på ett speciellt ställe eller så kan man ta fram två förslag på var den ska byggas, menade Bo.

Vi kom överens om att vi försöker få till ett samlat möte innan sommaren med Bo Majling och Mika Metso där vi kommer presentera vår egna analys och utredning om var vi tycker konstsnöanläggningen bör anläggas. Förhoppningsvis kan vi få till en ändrad syn på var anläggningen ska byggas innan man startar upp projektet, vilket är att föredra. 

Det vi kommer att fokusera på i Järfälla SK nu är att ta fram ett bra presentationsmaterial där vi analyserar och jämför Ängsö mot Bruket (Görväln). Vi har redan en hel del material på detta men kommer att utöka det och sammanställa det på ett översiktligt och bra sätt. Vi siktar på att färdigställa detta i maj månad så kan vi boka upp Järfälla Kommun i början av juni.

Skribent: Allan Edblom

____________________________

    Järfälla Skidklubb

____________________________

  Prenumerera på nyheter

____________________________

Vallaboden

____________________________

Våra skidspår

____________________________

Spårbidrag

Postadress:
Järfälla Skidklubb - Skidor
Anders Ahlström, Fäbodgränd 4
17545 Järfälla

Kontakt:
Tel: +46708788366
E-post: jarfallaskid@gmail.c...

Se all info