Hoppa till sidans innehåll

Kommunalrådet i opposition Eva Ullberg (S) besöker Bruket

12 JUN 2021 08:49
En strålande sommardag träffades Kommunalrådet i opposition Eva Ullberg (S), ordf. i Järfälla Skidklubb Anders Ahlström och Allan Edblom på plats i Bruket, för att visa de utvecklingsmöjligheter som Friluftsområdet Bruket erbjuder året runt.
  • Skapad: 12 JUN 2021 08:49

En utökning av området med konstsnö, med spår och skidlekplats, förlänger skidsäsongen. En skidlekplats ger barn och ungdom finna träningsmöjligheter. Arrangemanget Alla på Snö – Bruketlyftet ges stabilare försättningar.  Alla fjärdeklassare i kommunen får skidglädje och en positiv bild av Bruket. Många barn som kommer till Bruketlyftet har aldrig tidigare varit i Bruket och de flesta elever i varje klass har aldrig åkt skidor tidigare. 

Eva åkte i vintras konstsnöspåret i Bruket och även Bisslinge samt skidspåren på Viksjö golfbana och Järvafältet. 

Vårt beroende av snö? 

Vår verksamhet påverkas av klimatförändringarna. Antalet dagar med natursnö minskar och antal dagar med minusgrader blir färre. Det påverkar vår verksamhet och sedan 2015 har vi arbetat för att få konstsnöspår. Klubben har medverkat i Alla på Snö - Bruketlyftet sedan 2012, en mycket uppskattad verksamhet. Alla fjärdeklassare i kommunen får under en dag möjlighet att prova på längdskidåkning, alpint och snowboard. Vintrar med natursnö använde vi ängen norr backen för längdskidåkning men när snön uteblev var vi hänvisade till nedre delen av backen. Det blev trångt och svårare att genomföra roliga aktiviteter. En utveckling började med konstsnö på ängen. Annica Dahlborn och Per Orlebäck var drivande. Från Järfälla Skidklubbs sida köpte vi in 4 lansar, med bidrag från Skidförbundet, för att kunna tillverka snö på ängen. Till att börja med drog vi slangar från pumphuset till ängen för att spruta snö på plats. Utbyggnaden har skett stegvis och till den gångna säsongen installerades två sprutpunkter där lansar eller fläktkanoner kan anslutas. Kommunen köpte också in ytterligare två fläktkanoner som i första hand används för att skapa skidlekplats och ett kort spår. Det finns i dagsläget en skidlekplats och ett kortare spår.

Lans 11m sprutar snön_550.JPG

Den första lansen sprutar snö på ängen. 

Vår verksamhet

  • Barn och ungdom. Vi har regelbunden träning både sommar och vinter. Sommar rullskidsåkning.
  • Vuxna tränar för motion, gemenskap och/eller deltagande i långlopp.
  • Skidor hela Livet. Prova på för pensionärer och nybörjare. Vi har fått bidrag av Skidförbundet för att köpa in längdskidor till vuxna för att prova på längdskidåkning.
  • Motionärer och allmänhet. Alla på Snö - Bruketlyftet och sportlovsverksamhet. Under sportlovet finns möjlighet att låna skidutrustning och prova på längdskidåkning. Uppskattat av alla som inte har råd att åka till fjällen på sportlovet. Mycket värdefull verksamhet och många nysvenskar uppskattar möjligheten.
  • Vi kör upp och underhåller spåren på Järvafältet samt Viksjö med anknytning Lövstaslingan.
  • Vi jobbar med konstsnöspår i Bruket. Tillverkning av snö. Iordningsställa skidklekplats med ett kortare spår.

Fina skidspår preparerade på ängen_550.JPG

Fina skidspår på ängen norr Bruket

Vad vill vi?

Vad krävs för bra skidspår och fina konstsnöspår?

Inget 8 till 17 jobb. Anpassning till temperatur, vind och nederbörd. Ofta skall spåren prepareras tidiga morgnar och sena kvällar.

När kylan kommer sker tillverkning konstsnö dygnet runt. I Bruket har etablerats ett bra samarbete mellan kommunens anställda, Järfälla Alpina klubb och Järfälla Skidklubb. Kommunens anställda jobbar dagtid och helger och kvällar sköter klubbarna snötillverkningen. Järfälla Skidklubb har också utbildat en förare för den lilla pistmaskinen som används för att iordningställa skidlekplatsen och skidspår. Med några dagars kyla kan ett snötäcke som ligger kvar i ett par månader tillverkas.

Ängen Alla på Snö från slalombacken 52759747_3015089348516859_3808222015303712768_n - Kopia_550.JPG

Bild från sportlovet 2019. Foto: Annica Dahlborn, Järfälla fritid.

Konstsnöspår i Bruket eller Ängsjö?

Järfälla Skidklubb medverkade i upphandlingen konstsnöanläggning Järfälla. Vi är tveksamma till en anläggning i Ängsjö pga. svårigheten att få frivilliga som ställer upp kvällar och helger för att arbeta med spåren. Vår erfarenhet från andra skidanläggningar är att det krävs ett samarbete med aktiv skidklubb för att få fina spår.  I Bruket finns dessutom infrastrukturen och kompetens för att på tillverka konstsnö och hålla anläggningarna i gång. Ett fungerande samarbete finns på plats.

Bruket är mera centralt och restiden med minskar. Busstransport kan också enkelt ordnas. 

Vi har idag en skidlekplats och spår för barn- och ungdom. Vi behöver ett längre spår så att både vuxna och barn- och ungdom får plats och att längdskidåkning på konstsnö blir en del av Brukets Friluftsområde och ett åtagande från kommunen. 

Dessutom behöver parkeringsmöjligheterna ses över.

Serviceanläggning behöver kompletteras med förvaringsutrymmen för låneskidor, vallabod, utrymmen för kommunens anställda och omklädningsrum för besökanden.

 Slutligen vill vi framföra ett stort tack till Eva Ullberg som tog sig tid att på plats öka kunskapen Brukets friluftsområdets potential och Järfälla Skidklubbs behov.

Skribent: Allan Edblom
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

____________________________

  Prenumerera på nyheter

____________________________

Vallaboden

____________________________

Våra skidspår

____________________________

Spårbidrag

____________________________

Postadress:
Järfälla Skidklubb - Skidor
Peter Henningsson, Klintvägen 18
17740 Järfälla

Kontakt:
Tel: 0705162845
E-post: jarfallaskid@gmail.c...